Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
2. března 2024 ..:: CONTATTACI ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna).

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna), mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna). To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) a rodinu webů INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna).

Použití osobních informací

INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) a k poskytování služeb, o které jste požádali. INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) a jeho přidružených částí. INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) za účelem zjištění, jaké služby INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna), jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna), které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte INFISSI MONNI ANTONELLO - ALLUMINIO E PVC (Tortolì - Sardegna) na adrese postmaster@campidano.net. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) CAMPIDANO.NET Servizi Informatici 2005   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation